Privacybeleid van xjflooring.nl

 

Bij XJFlooring BV zijn wij ons ervan bewust dat de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk is. Wij doen dan ook ons uiterste best om deze op verantwoorde wijze te verwerken en toe te passen conform de geldende wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming. De website die op www.xjflooring.nl beschikbaar is, alsmede alle subdomeinen of secties en alle mobiele diensten die aan de website zijn verbonden, worden door XJFlooring beheerd.
Dit privacybeleid heeft betrekking op het verwerken van website data en de persoonsgegevens van gebruikers, als onderdeel van de diensten en producten die via de website worden aangeboden.

Met het bezoeken en gebruiken van de website of het gebruik maken van de aangeboden diensten of producten, wordt ervan uitgegaan dat de gebruiker de voorwaarden van dit privacybeleid heeft gelezen en daarmee akkoord is gegaan. De aan het begin van dit privacybeleid vermeldde datum verwijst naar de meest recente update van dit privacybeleid, dat van toepassing zal zijn vanaf de publicatiedatum. Daarom adviseren wij de gebruiker om dit privacybeleid met enige regelmaat opnieuw door te nemen.
Hiernaast is het bezoeken en gebruiken van de website, en het gebruik maken van de diensten of producten daarvan onderworpen aan onze gebruiksvoorwaarden.

1. PERSOONLIJKE GEGEVENSBESTANDEN, DOELEINDEN VAN DE VERWERKING EN DE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS
XJFlooring verwerkt de persoonsgegevens, die via de diensten en producten worden verzameld, voor zowel het beheren van de website als voor het verzenden, aanbieden of verbeteren van de diensten en producten, waaronder mailen over de dienst, de door de gebruiker geopende content of aangaande informatie over de diensten of de website. De persoonsgegevens die kunnen worden verzameld wanneer de gebruiker gebruik maakt van onze diensten of daarna, zijn als volgt:

* Naam (vereist)
* E-mailadres (vereist)

De persoonsgegevens zullen worden opgeslagen voor de periode die overeenstemt met het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld en vervolgens voor de periode die de geldende regelgeving vereist.

2. HET GEBRUIK VAN COOKIES

De website kan cookies gebruiken om de navigatie van gebruikers op de website te faciliteren en in te stellen. Een cookie is een klein stukje tekst dat de websites die u bezoekt naar de browser verzenden, waardoor de website gegevens over uw bezoek kan onthouden. XJFlooring gebruikt cookies om voorkeuren te onthouden, de relevantie van de advertenties die u te zien krijgt te vergroten en het aantal bezoekers van een pagina te tellen.
De cookies die XJFlooring gebruikt, helpen om extra functionaliteit aan de website toe te voegen en helpen om het gebruik van de website nauwkeuriger te kunnen analyseren. Zo kan de website bijvoorbeeld een cookie in de browser van de gebruiker plaatsen die voorkomt dat de gebruiker gegevens moet onthouden die bij een bezoek aan de website meerdere keren in een verplicht veld moeten worden ingevoerd.

Wat voor soort cookies gebruikt XJFlooring?
Wij gebruiken onze eigen cookies met als enige doel u een prettige navigatie te kunnen bieden, zoals het onthouden van de taal waarin u de website gebruikt of sessie gegevens waarmee u toegang krijgt tot uw persoonlijke voorkeuren op de website.
XJFlooring gebruikt geen eigen cookies met reclamedoeleinden en associeert browse gegevens niet met personen die niet eerder zijn geïdentificeerd.
Deze website heeft ook toegang tot het IP-adres waarmee elke gebruiker de website bezoekt. Het IP-adres waarmee elke gebruiker de website bezoekt, kan elke keer anders zijn. Daarnaast kunnen meerdere gebruikers een en hetzelfde IP-adres delen.
Hoewel XJFlooring niet en ook niet zal proberen om het IP-adres aan specifieke personen te koppelen, kan toegang tot IP-adressen worden opgevat als een verwerking van persoonsgegevens, omdat de mogelijkheid bestaat om de persoon te identificeren waaraan een IP-adres is gekoppeld. Derhalve, in overeenstemming met de toepasbare wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming, is dit Privacybeleid van toepassing.

3. UW PERSOONSGEGEVENS ZIJN VAN U

De door de gebruikers verstrekte gegevens worden in geen geval aan andere website gebruikers beschikbaar gesteld en zullen in géén geval met derden worden gedeeld. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het leveren van de dienst van uw keuze. Wij zullen uw persoonsgegevens in géén geval verkopen, delen of communiceren met derden.

U kunt een verzoek doen uw persoonsgegevens te verwijderen, bij te werken of te corrigeren. Bovendien hebt u het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. U kunt het verzoek eenvoudig indienen door een e-mail te sturen naar info@xjflooring.nl
Wellicht hebt u aanvullende rechten op grond van de bij u geldende lokale wetgeving met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als de verwerking van uw persoonsgegevens bijvoorbeeld is onderworpen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en uw persoonlijke gegevens op basis van rechtmatige belangen wordt verwerkt, dan hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. De AVG geeft u mogelijk ook het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te laten verwijderen of te beperken en inzage in uw persoonsgegevens te krijgen. Mocht u van mening zijn dat onze verwerking van uw persoonsgegevens niet volgens de geldende wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming is, kunt u een klacht indienen door een e-mail te sturen naar info@xjflooring.nl of naar de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

4. ALGEMENE EN CONTACTGEGEVENS

XJFlooring, de hierna te noemen gegevensbeheerder, staat ingeschreven onder Kamer van Koophandelnummer 72787287.
U kunt contact opnemen met XJFlooring via het volgende e-mailadres: info@xjflooring.nl