Disclaimer van xjflooring.nl

 

Laatst bijgewerkt: November, 2018

De informatie op de https://xjflooring.nl/ website is uitsluitend ter algemene informatie.

XJFlooring neemt geen enkele verantwoordelijkheid danwel aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud op de website.


XJFlooring aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor enige bijzondere, directe, indirecte, gevolgschade, incidentele schade, of welke schade dan ook, op een handeling uit contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van de dienst of de inhoud van de dienst. XJFlooring behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers en andere derden.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren doormiddel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, electronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard zijn.

XJFlooring garandeert niet dat de website vrij van virussen of andere schadelijke componenten is.